Latest news

Lallemand 2021

Beste Wynmaker

Lallemand Suid-Afrika sal, na die verstryking van hul ooreenkoms met Protea Chemicals, onafhanklik in die wynbedryf funksioneer met hul eie verkoop- en bemarkingspan.  Na deeglike oorweging het ons besluit om die logistieke gedeelte van ons besigheid aan Anchor Yeast toe te wys.  Dit sluit die ontvangs, verwerking en aflewering van bestellings in.  Meer details oor spesifieke prosedure vir 2021 sal nader aan die tyd aan kliënte gekommunikeer word.

 

Dear Winemaker

Lallemand South Africa will, after the termination of their agreement with Protea Chemicals, operate independently in the industry with its own sales and marketing team.  After careful consideration we have decided to allocate the logistical part of our business to Anchor Yeast.  This would include the receiving and processing of orders, as well as deliveries.  More details regarding specific procedure for 2021 will be communicated closer to the time with clients.

 

Kontak ons gerus indien u verdere vrae het. / Kindly contact us should you have any questions.

 

Groete / Kindest Regards.

 

Piet Loubser